Najbliższa konferencja:
19-20 kwietnia

VI Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno- Prawna

„Jednoczeni w różnorodności” – w 50. rocznicę Dyrektorium...

The 6th International Ecumenical-Legal Conference

“Being United in Diversity” - the 50th Anniversary of the Ecumenical Directory

organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy